Maya Hayward

Maja Hayward
Keramiker Maja Hayward har sin verkstad i Mölnbo i utkanten av Stockholm och är Blås & Knådas nyaste medlem. Maja arbetar med både bruksgods och skulptur och tar inspiration från naturen och främst havet. Bland Majas keramik hittar ni både vedeldad stengods, så väl som färgglatt dekorerad lergods och porslin.

Ceramicist Maja Hayward has her studio in Mölnbo at the edge of Stockholm and is the newest member of Blås & Knåda. MAJA works with both tableware as well as sculpture and her main inspiration comes from nature and the sea. Amongst Maja’s ceramics, you will find a selection of both woodfired stone wear as well as colourful decorated earthenware and porcelain.