Eva Skarbäck

Eva Skarbäck

Jag jobbar nästan uteslutande med lergods och bruksgods. Vill göra keramik som man vill använda dagligen gärna i starka färger.

Det blir drejade, kavlade och en del gjutna former som lämnar mina händer.