Sara Lundkvist

 Sara jobbat professionellt inom studio baserad konsthantverk med bas i Stockholm.

Hennes expertis ligger i görandet där hon främst använder sig av glas som material med en bredd från glasblåsning till glasgjutning. I hennes praktik jobbar hon med objekt, installationer och offentliga gestaltningar.

Sara Lundkvist inspireras av magiska fenomen, spiritualitet och science fiction där hon är intresserad av att få glasobjekten att spegla begär, hopp och drömmar. Glasobjekt som skulle kunna komma från en annan värld, från det mystiska mörkret till regnbågens alla färger.

 

Sara works professionally within studio production in Stockholm. Her expertise lies in the making – where she mainly uses glass as a material working it in a wide span, from glass blowing to glass casting. In her practice she works with objects, installations and public art.

Sara Lundkvist is inspired by magic phenomena, spirituality and science fiction where she is interested in making her glass objects reflect our desires, hopes and dreams. Her glass work could be seen as objects from another world, from a mysterious darkness or to all the colours of the rainbow.

 

2014-2015 Konstfack Research Lab post graduated, pre Phd. Stockholm, Sverige

2010–2012 MFA Konstfack, Ceramics & Glass. Stockholm, Sverige

2007-2010 Denmark’s Design School Bornholm, Glass.  Bornholm, Denmark

2004–2006 Riksglasskolan Orrefors, Glass. Orrefors, Sverige