Nina Westman

Ninas arbete kretsar genomgående runt begreppet power, girlpower, och vi får här möta symboler, eller ikoner, som återkommer ofta; hjärnan och knytnäven.
Och det kvinnliga bröstet. En upprorsmakare och rebell, en livgivare och symbol för mödraskap. En komplex symbol att arbeta med då dess representation och sätt att exponeras på går hand i hand med synen på den kvinnliga kroppens agens och sexualiseringen av den. Ett arbete som slutgiltigt handlar om att den kvinnliga kroppen inte är allmängods och om att vara subjektet, inte objektet, #freethenipple


Nina är medlem sedan lite mer än 10 år i kooperativet blås & knåda och är även representerad av galleriet Culture Object i New York.
Hon är också en del av det feministiska glaskollektivet BOOM!


Fotograf bifogat foto: Märta Thisner.


www.ninawestman.se

www.boomglass.com

www.circusglassroyale.se